Haberler

Workshop: Elektronik Veri Alışverişi (EDİ)

Bu Workshop elektronik veri değişimi hakkında genel bilgi edinmeyi sağlayıp, EDI, EAI ve Web EDI arasnıdaki farkı inceler.
Hedef, katılımcılara farklı türleri, bunların aktiviteleri, işlevsellikleri ve bunların veri alışverişinin anlamını iletmek ve katılımcıların bu konu hakkında alansal kavrama yeteneğine sahip olmalarını sağlamaktır . Ayrıca, iş ortakları arasında düzgün iletişim ve işbirliğinin sağlanması için uygun çözüm(ler) bulunmasıda, verimli seçimler hakkında öneriler sunmaktır.
Hedef Kitle:
Bu 2-saatlik ücretsiz Workshop’un içeriği, imalat sanayiinde optimize sorunları ile meşgul olan müdür ve yönetim kadrosuna yöneliktir.
 
Program:
Temel bilgiler, tanımlar ve süreç yönetimine yaklaşımlar. Bunun sonrasındaki Round-Table konuşmasında, umanlarımız sorularınızı severek cevaplayacaktır.
 
Kayıt:
040 / 63 94 65 92 nolu telefonumuzu arayabilir, yada info@litoscon.de

Workshop: SupplyChain Management

Bu Workshop hava ve uzay sektöründeki teslimcilere verimli ve işbirlikli SupplyChain Yönetimi için yöntem, teknik ve işlem hakkında genel bakış sağlayıp, satın alma ve lojistikte imkân, risk ve fırsatlar tanımaktadır. Hedef, katılımcının bütünsel kavram yeteneğine sahip olmasını, kendi şirketlerindeki köklü karar temelleri, öneriler ve pratik gerçekleştirme imkânları yardımıyla sağlamaktır.
Hedef Kitle:
Bu 2-saatlik ücretsiz Workshop’un içeriği, Aerospace imalat sanayiinde optimize sorunları ile meşgul olan müdür ve yönetim kadrosuna yöneliktir.
 
Program:
SupplyChain temelleri ile üreticiden bağımsız ve pratik açıdan çözüm yaklaşımları. Bunun sonrasındaki Round-Table konuşmasında, umanlarımız sorularınızı severek cevaplayacaktır.

Kayıt:
040 / 63 94 65 92 nolu telefonumuzu arayabilir, yada info@litoscon.de

Workshop: Süreç Yönetimi Yarar ve Optimizasyon

Workshop’ta süreçleri ve bunların özelliklerini tanımlıyoruz. Bu Workshop yöntemler ve Süreç yönetimindeki hareket tarzı hakkında genel bakış sağlayıp, bunların imkânlarını göstermektedir. Hedef, katılımcının bütünsel kavram yeteneğine sahip olmasını, kendi şirketlerindeki köklü karar temelleri, öneriler ve pratik gerçekleştirme imkânları yardımıyla sağlamaktır. Bu program temelleri, terim tanımlar ile pratik yaklaşımları, ayrıca Süreç yönetiminin yarar ve hedeflerini içermektedir.
Hedef Kitle:
Bu 2-saatlik ücretsiz Workshop’un içeriği, imalat sanayiinde optimize sorunları ile meşgul olan müdür ve yönetim kadrosuna yöneliktir.
 
Program:
Temeller, terim tanımlar ve Süreç yönetimindeki hareket tarzı. Bunun sonrasındaki Round-Table konuşmasında, umanlarımız sorularınızı severek cevaplayacaktır.

Kayıt:
040 / 63 94 65 92 nolu telefonumuzu arayabilir, yada info@litoscon.de

Workshop: PDM/PLM – En İyi Uygulama

Bu Workshop gereksinimler, metodlar ve PDM/PLM çözümlerinin imalatçıdan serbest bakış açısı altında uygulanması hakkında genel bir fikir edinme imkânını sağlıyor. Amaçlanan hedef, katılımcıları pratik açıdan uygun bir çözümün etkin seçilip uygulanmasına teşvik etmektir.
Hedef Kitle:
Genel müdürler ve şirketlerin ürün veri yönetimi ve ürün yaşam döngü yönetiminde sorumlu olan uzman yöneticiler

Program:
Temel bilgiler, terimlerin tanımları (PIM, PDM, PLM, DMS vs), gereksinimler yönetimi, aletlerin seçimi, alet sağlayıcı karşılaştırması, işlevleri ve yararları, pratik yaklaşımlar

Kayıt:
040 / 63 94 65 92 nolu telefonumuzu arayabilir, yada info@litoscon.de

Workshop: RFID, Lojistik EAN 128

Bu çalıştay metodlar, üretim lojistiginde teknik ve yöntemler hakkında genel bir fikir edinme imkânını sağlayıp seçenek, risk ve fırsatları tanımlar. Amaçlanan hedef katılımcıların, köklü temel kararlar, öneri ve kendi şirketlerindeki pratik uygulama imkânları sayesinde, bütünsel bir anlayışa sahib olmalarıdır.
Hedef Kitle:
CEO ve imalat sanayiinde optimizasyon sorunları ile uğraşan yöneticiler.

Program:
Temel bilgiler, lojistik kimlik ve iletişim standartları, tanımlama: EAN 128; NVE; RFID ve EDI, iş verileri toplama, toplu iş takibi, pratik yaklaşımlar ve deneyimler

Kayıt:
040 / 63 94 65 92 nolu telefonumuzu arayabilir, yada info@litoscon.de

Workshop: Tıbbî cihazların tasdiklenip geçerli hale getirilmesi

Bu çalıştay metodlar, tıp teknolojisinde doğrulama ve geçerli kılmanın teknikleri ile seçenek, risk ve fırsatları tanımlar. Amaçlanan hedef katılımcıların, köklü temel kararlar, öneri ve kendi şirketlerindeki pratik uygulama imkânları sayesinde, bütünsel bir anlayışa sahib olmalarıdır.
Hedef Kitle:
CEO ve tıp teknolojisinde cihazların geliştirme, doğrulama ve geçerli kılınması ile uğraşan yöneticiler.

Program:
Temel bilgiler, (FDA, cGMP, GAMP) gibi terimlerin tanımlanması ve yönergeler, V-Model, tasarim ve süreç doğrulaması, pratik yaklaşımlar ve süreç optimizasyonunun yararları.

Kayıt:
040 / 63 94 65 92 nolu telefonumuzu arayabilir, yada info@litoscon.de